Prof. Dr. Feride Bahar Işın

Nisan 1975, Ankara doğumludur.  1993 yılında, Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirerek Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde eğitime başlamış ve 1998’de İktisatçı ünvanını alarak lisans eğitimini tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin ardından Eylül 1998’de Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programına başarı burslu olarak kabul edilmiş ve aynı zamanda işletme asistanı olarak akademik kariyerine başlamıştır. Haziran 2001’de, İşletme Yüksek Lisans programını, tüketici davranışları alanında tez yazarak tamamlamasını müteakip aynı yılın Eylül ayında, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora programına başlamıştır. 2006 yılında, yine tüketici davranışları alanında yazdığı doktora teziyle bu programı da başarıyla bitirmiş ve 2013 yılında Pazarlama Doçenti ünvanını almıştır.  2018 yılından itibaren Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Pazarlama Profesörü olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Akademik platformların yanısıra sektörle de bağlantılarını devam ettirmekte ve bu kapsamda; Avrupa Birliği ile Dünya Bankası projeleri dahil olmak üzere çeşitli sivil toplum ve kamu kuruluşlarına özel sektör odaklı projelerde danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel ve mesleki kuruluşlara hakemlik yapan öğretim üyesinin TOBB Kadın Girişimciler Danışma Kurulu, Ankara Kent Konseyi ve ATO Marka, Reklam, Pazar Geliştirme Çalışma Grubu gibi birçok sivil toplum kuruluşunda faaliyetleri ve üyelikleri de söz konusudur. COVID 19 Ortak Akıl Platformu ile TOBB Geleceği Yazanlar projesi mentörlüğünü yürütmüştür. Çeşitli ulusal TV ve radyo kanallarında; düzenli olarak yayınlara katılmakta ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca, Kanal B TV kanalında, başarılı iş insanlarını ağırladığı bir canlı programı da mevcuttur.  

2005 yılından itibaren, işletmenin farklı disiplinlerinde, ağırlıklı olarak pazarlama ana bilim dalında, farklı branşlardaki öğrencilere; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde; uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar, pazarlama yönetimi, reklamcılık, pazarlama kuramı, stratejik pazarlama planlaması gibi çeşitli dersler vermektedir.      

 Aynı zamanda, 2017’den itibaren, İşletme Anabilim Dalı İşletme Doktora Programı Koordinatörlüğü ile İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Ağırlıklı İngilizce olmak üzere, ulusal ve uluslararası indekslerdeki dergilerde yayınlamış 100’ün üzerinde makalesi mevcuttur. Bu makalelerde; hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama ve tüketici davranışlarına odaklanmıştır. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası kongrelerde, çeşitli konularda bildiriler sunmuştur. Ayrıca, kongrelerde, sempozyumlarda ve panellerde moderatörlük ve oturum başkanlıkları da sıklıkla yapmıştır. Öğretim üyesinin tüketici etiği ve marka konuları gibi güncel tartışmalara yönelik kitapları da piyasada mevcuttur. Sektöre hitap eden dergiler ile günlük gazetelerde, güncel sorunsallara ilişkin çözüm önerileri sunan ve tespitler yapan yazıları da sürekli olarak yer almaktadır.

İki çocuk annesi olan Feride Bahar Işın, İngilizce ve Fransızca dillerine iyi derecede hakimdir